Kitty Chen Paloma Size 2 Retail Price $1598 Sale Price $1118